കേരള ഹൈക്കോടതിയില്‍ ആദ്യമായി ഒരേസമയം ഏഴ് വനിതാ ജഡ്ജിമാര്‍

Spread the love

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻറെ മുൻ സീനിയർ ഗവണ്മെൻറ് പ്ലീഡർ ശോഭ അന്നമ്മ ഈപ്പനെ കേരള ഹൈക്കോടതി അഡീഷണൽ ജഡ്ജിയായി നിയമിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ. ഇതോടെ കേരള ഹൈക്കോടതിയില്‍ ആദ്യമായി ഒരേസമയം ഏഴ് വനിതാ ജഡ്ജിമാര്‍ നിയമിതരായിരിക്കുകയാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.