ചിത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഡസൻ ചിത്രങ്ങൾ! വെെറലായി ഡിജിറ്റൽ ഡ്രോയിങ്

Spread the love

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി ഒരു ചിത്രത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഡസനോളം ചെറിയ ചിത്രങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച ഡിജിറ്റൽ ഡ്രോയിംഗ്. യുകെയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന വനിതാ യൂറോ 2022ൻറെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വനിതാ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരുടെ ചിത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രോയിംഗ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.