നീലഗിരി വനമേഖലയില്‍ അപൂര്‍വയിനം പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി

Spread the love

നീലഗിരി വനമേഖലയിൽ അപൂർവയിനം പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി. സൈലോഫിസ് പെറോട്ടെറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പാമ്പ് ആൽബിനോ ഇനത്തിൽ പെട്ടതാണെന്ന് വന്യജീവി ഗവേഷകർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തെക്കൻ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഷോളൂർ ഗ്രാമത്തിലാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.