‘സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകം, നയം മാറ്റാൻ സമയമായി’

Spread the love

ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമാണെന്നും നയങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട സമയമായെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി.ചിദംബരം. 8 വർഷമായി ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്ന വളർച്ചാ നിരക്കാണ് ഈ സർക്കാരിൻറെ മുഖമുദ്ര. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സർക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചതായും ചിദംബരം പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.