“സമരം ചെയ്തവർ കെഎസ്ആർടിസി ശമ്പള പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം കാണണം”

Spread the love

സമരം ചെയ്ത് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചവർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ശമ്പള പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ഗതാഗതമന്ത്രി ആൻറണി രാജു. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിലെ ശമ്പള പ്രശ്നത്തിന് സർക്കാർ ഉത്തരവാദിയല്ലെന്നും ശമ്പളം അതാത് മാനേജ്മെൻറുകളാണ് നൽകേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം മാദ്ധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.