പ്രണോയ്, തോമസ്‌ കപ്പ്‌ ബാഡ്‌മിന്റൺ ഫൈനലിൽ

Spread the love

തോമസ് കപ്പ് ബാഡ്മിൻറൺ ടൂർണമെൻറിൽ എച്ച്.എസ് പ്രണോയിയിലൂടെ ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചു. നിർണായക മത്സരത്തിൽ ഡെൻമാർക്കിനെ 3-2ന് തോൽപ്പിച്ചാണ് അവർ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ കടക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.